ILA-påvisning i Grieg-anlegg ved Hammerfest

Nyheter
1037

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10828 Kleppenes N utenfor Hammerfest. Grieg Seafood Finnmark driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, melder Mattilsynet.

Grieg Seafood Finnmark varslet Mattilsynet 14. oktober om ILA-mistanke ved lokalitet Kleppenes N.

Den 16. oktober tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Kleppenes N for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 22. oktober på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.