ILA-påvisning for SalMar

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Fartøyvika i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av SalMar.

SalMar Oppdrett varslet Mattilsynet per telefon den 13. januar om funn forenlig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt ut i forbindelse med fiskehelsebesøk på lokaliteten.

Den 16. januar tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA. Veterinærinstituttet stilte ILA-diagnosen den 23. januar, fremgår det av en pressemelding.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Anlegget er under utslakting.