ILA-påvisning for NRS-anlegg i Alta

Nyheter
606

Det er påvist ILA ved sjølokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord i Alta kommune.

NRS Farming driver med oppdrett av laks på lokalitetene, og de driftes fra samme landbase. Lokalitetene ligger i bekjempelsessonen til kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

NRS Farming varslet Mattilsynet fredag 20. mars om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kvalfjord. Mandag 23. mars varslet NRS Farming Mattilsynet om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kufjord.

Det ble 27. mars påvist ILA på begge lokalitetene. Påvisningen er basert på resultater fra undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet.

For å forhindre smittespredning er lokalitetene ilagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Den ene lokaliteten er under utslakting og det er planlagt rask utslakting av fisken på den andre lokaliteten.

Lokalitetene er omfattet av bekjempelsessonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke, som ble opprettet i desember 2019 etter påvisning av ILA ved lokalitet 10840 Lille Kufjord. Slektskapsanalyser av virus viser at det er høy sannsynlighet for direkte, horisontal smitteoverføring mellom lokalitetene Lille Kufjord, Store Kufjord og Store Kvalfjord.

Det vil ikke bli foretatt endringer av den gjeldende kontrollområdeforskriften. Begrunnelsen er at lokalitetene ligger midt i den eksisterende bekjempelsessonen i kontrollområdet.