ILA-påvisning for Mowi i Vanylven

Nyheter
839

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal.  

Mowi varslet Mattilsynet 10. september om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved eksternt laboratorium etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mowi hadde 800.000 slakteklare laks, med en snittvekt på 4,4 kilo, stående i oppdrettsanlegget, da de ble kjent med ILA-mistanken.

Mattilsynet inspiserte anlegget, og tok ut egne prøver 15. september.

Mattilsynet stadfestet diagnosen 25. september på grunnlag av prøvesvar fra Veterinærinstituttet som viser at det er påvist ILA-virus og sykdomsforandringer i samme fisk.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Slakting er allerede i gang, og lokaliteten er planlagt utslaktet i løpet av uke 40.