ILA-påvisning for Kristoffersen

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 19635 Skatleia i Bø kommune i Nordland fylke. Egil Kristoffersen og Sønner driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 21. mai om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Skatleia.

Den 27. mai tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Skatleia for eventuell verifisering av ILA, melder Mattilsynet.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. juni på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt.