ILA-påvisning for Cermaq i Loppa

Nyheter
793

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10611 Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke. 

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. 

Cermaq Norway varslet Mattilsynet onsdag 24. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen torsdag 9. juli. Påvisningen av sykdommen baserer seg på obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet. 

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Fisken ved Marøya har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting.