ILA-mistanke ved stamfiskanlegg i Suldal

Nyheter
0

Det er mistanke om virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Grieg Seafood Rogaland sitt stamfiskanlegg på Kilavågen i Suldal kommune.

Etter rutinemessig prøvetaking av rognvæske er det mistanke om ILA ved anlegget. Som følge av mistanken, er anlegget ilagt restriksjoner av Mattilsynet, skriver Grieg Seafood i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det er 5.300 stamfisk-individer i karene på land som er påvirket, og som dermed ikke vil kunne benyttes til rognproduksjon. Det er ikke flyttet fisk ut eller levert noe rogn fra anlegget.

“Vi har avtale med vår samarbeidspartner AquaGen om leveranse av ny rogn, og produksjonen for øvrig vil dermed ikke bli påvirket. Fisken har ingen tegn til sykdom eller dårlig fiskevelferd, og vi samarbeider med Mattilsynet om videre oppfølging av situasjonen,“ skriver Grieg Seafood Rogaland.

Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet 22. november om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av rognvæske ved lokaliteten.

Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.