ILA-mistanke ved Radøy

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31497 Toska N i Alver kommune kommune i Vestland. Det er Lingalaks, Landøy Fiskeoppdrett, Blom Fiskeoppdrett og Tombre Fiskeanlegg driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Virksomheten varslet Mattilsynet 23. august om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Det melder Mattilsynet.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Mistanken er bekreftet av Veterinærinstituttet 13. september.

Lokaliteten ligger allerede i en overvåkingssone for ILA. Da lokaliteten er tømt for fisk vil det ikke være mulig å eventuelt få stadfestet ILA diagnosen. Det vil derfor ikke bli opprettet en ny restriksjonssone for dette tilfellet.