ILA-mistanke ved Bømlo

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11513 Andal i Bømlo kommune i Vestland. Det er Varde Fiskeopprett, Tombre Fiskeanlegg og Lingalaks som driver med oppdrett av laks på lokaliteten. 

Virksomheten varslet Mattilsynet 18. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.