ILA-mistanke i Leirfjord

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36037 Klipen i Leirfjord kommune i Nordland fylke. Nova Sea og Tomma laks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Nova Sea varslet Mattilsynet 15. april om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Klipen. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.