ILA-mistanke i Hardangerfjorden

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland. Bremnes Seashore og Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Bremnes Seashore varslet Mattilsynet 27. januar om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for at vi eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.