ILA-mistanke i Finnmark

Nyheter
778

Lokalitet med 430.000 fisk under lupen.

Norway Royal Salmon (NRS) sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) ved lokaliteten Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med en snittvekt på 2,2 kilo.

Det melder selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

«NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en oppdatert børsmelding», heter det videre i meldingen.