ILA-mistanke for oppdrettsanlegg like utenfor Stavanger

Nyheter
876

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12003 Rossholmen N, i Stavanger kommune,  drevet av Rogaland Fjordbruk og EWOS Innovation.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 9. november om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Rossholmen N. Mistanken er basert på resultatet av PCR og histopatologi gjennomført ved FishVet Group etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mattilsynet inspiserer anlegget 10. november og tar ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnose.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10–20 kilometer fra lokaliteter med ILA.