ILA-mistanke for Mowi på Sunnmøre

Nyheter
929

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke.  

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, melder Mattilsynet.

Mowi varslet Mattilsynet 10. september om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Bjørlykkestranda. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved eksternt laboratorium etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende resultat vil foreligge om noen dager. 

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.