ILA-mistanke for Lerøy

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet 20559 Langskjæra i Frøya kommune i Trøndelag. Lerøy Midt driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Lokaliteten Langskjæra driftes som en smittemessig enhet sammen med lokalitet 33557 Langskjæra II. Dette innebærer at begge lokaliteter er omfattet av mistanken, opplyser Mattilsynet.

Anleggene er fra før båndlagt på grunn av Bakteriell nyresyke (BKD).

Lerøy Midt AS varslet Mattilsynet 21. februar om mistanke om ILA. Mistanken er basert på resultat av PCR-analyser gjennomført etter prøvetaking på lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.