ILA-mistanke for Cermaq

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune. Cermaq Norway Salmon driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Cermaq Norway Salmon varslet Mattilsynet 1. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) gjennomført av Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er under utslakting, og vil etter planen tømmes i nær framtid.