I to år har Gratanglaks og Kleiva jobbet for å få på plass en avtale med amerikansk supermarkedkjede. Nylig gikk den første laksen over dammen

Nyheter
1251

Men det har vært en krevende prosess for de nordnorske oppdretterne.

Mandag i forrige uke ble den første laksen sendt til den amerikanske supermarkedkjeden Whole Foods fra Astafjord Slakteri, som er eid av Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm og Norwell.

Ifølge daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks har det vært krevende å få alt på plass i en prosess som har vart i to år.

Gratanglaks og Kleiva har blant annet måtte gjøre endringer på laksefôret for å få innpass hos kjeden. Whole Foods krever at oppdretterne bruker fargestoffet Panaferd, som kommer fra naturlig produsert sopp. I tillegg har produksjonslokalene måtte godkjennes for noen måneder siden. Whole Foods krever også mindre fremmedstoffer i laksen enn EU sin fastsatte grenseverdi.

Til avisen Fremover sier Lundberg at de håper dette betyr litt på lang sikt.

– Det er et jevnere og høyere prisnivå i det nye markedet. Det er nok litt interessant med et bedre betalt marked. Og det er selvfølgelig av økonomisk interesse å strekke oss slik at vi når dette markedet, sier Lundberg.

Det er driftsleder Lars Kristian Berg i Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, som har ledet prosjektet.

– Det vil vise seg hvordan det går. Vi har selvfølgelig høye kostnader. Men målet er å tjene på dette, jeg håper i hvert fall ikke vi taper noe, sier han.