I tanker inne i bygget svømmer 42.000 laks

Nyheter
916

Det landbaserte pilotanlegget er i full drift. Erfaringene herfra skal danne grunnlaget for et fullskala anlegg på oljebasen ved Florø. Går alt slik INC-gruppen håper på, vil de da kunne produsere 10.000 tonn laks på land.

For halvannen måned siden kom 42.000 smolt tilbake til Fjord Base etter et ikke-planlagt og midlertidig opphold hos Erko Settefisk. Like før jul havarerte nemlig den såkalte bioreaktoren som renser vannet og smolten ble sendt på «hospits» til Stord, skriver Firdaposten.

Les også: Om en uke skulle anlegget fylles med laks. Tirsdag revnet tanken

Feildimensjonert
– Det ble et stort ekstraarbeid for oss etter uhellet med bioreaktoren, som viste seg å være feildimensjonert. Vi brukte flere uker på å bygge opp igjen og justere inn anlegget, men nå begynner vi å få stabilitet i driften, sier Geir Johannessen, konsernsjef i INC-Gruppen, til avisen.

Nå er driften i full gang igjen.

Det viktigste punktet nå er vannkvalitet. Med økt vekt øker også fisketettheten i karene.

– Når laksen blir 2–3 kilo belaster den vannkvaliteten mer, og vi må da få renset vannet. Det er avgjørende hvis vi skal lykkes, sier 26-åringen Fredrik Grahl-Jakobsen, driftsleder ved anlegget, til Firdaposten.

200 tonn årlig
INC-gruppen etablerte Havlandet RAS Pilot for fire år siden. Kostnadsrammen på pilotprosjektet er 50 millioner kroner. Det planlegges å produsere cirka 200 tonn laks årlig i anlegget.

Hvis piloten fungerer slik eierne håper og tror, vil de da kunne 50-doble lakseproduksjonen sin.

iLaks lanserte i slutten av mars en omfattende industrirapport for landbasert lakseoppdrett. Her presenteres blant annet 88 selskaper som er engasjerte med planer om totalt 2,3 millioner tonn laks på land.