I slike lukkede lengdestrømsrenner skal det snart settes ut fisk utenfor Tromsø: – Mye hardt arbeid som ligger bak

Nyheter
2448

SIFT Group har fått konsesjon til et pilotanlegg i Tromsø kommune, som skal produsere storsmolt på opp til et kilo for utsett. 

Det bekrefter daglig leder og eier i SIFT Group, Torbjørn Trondsen, overfor iLaks.

Pilotanlegget med en maksimal tillatt biomasse på 20 tonn skal ligge ved Skittenelv, rundt 25 kilometer nordøst for Tromsø sentrum, hvor selskapet har en tomt på 30 mål. Prislappen er på 16 millioner kroner.

Torbjørn Trondsen. FOTO: Privat

– Budsjettet på 16 millioner kroner skal sikre etablering og to års drift, som skal gi den nødvendige tiden til å finjustere prosessen. Anlegget finansierer på vanlig FoU-måte med privat kapital, Skattefunn og Innovasjon Norge, skriver Trondsen i en e-post til iLaks.

Ifølge Trondsen vil anlegget bli startet opp så fort finansieringen er på plass.

– Forhåpentligvis i løpet av sommeren, sier han.

Til Nord24, som omtalte saken først, sier Trondsen at det er mye hardt arbeid som ligger bak konsesjonen.

Velprøvd teknologi
Teknologien som skal benyttes i pilotanlegget er Super Intensive Farming Technology (SIFT).

Fisken står motstrøms i lukkede lengdestrømsrenner med sirkulerende vann, som går rundt og rundt som i en velodrom utformet elv. Ifølge selskapet skal dette øke fiskevelferden, og hindre rømming, angrep og spredning av lus og infeksjoner fra det omkringliggende miljøet.

FOTO: SIFT Group

– Vi skal anvende og videreutvikle velprøvd teknologi, som opprinnelig ble utviklet ved Norges fiskerihøgskole og Havbruksstasjonen i Tromsø på 1990-tallet, og er industrialisert i piggvar- og sjøtungeoppdrett i Spania, Portugal og Nederland de siste ti årene, skriver Trondsen til iLaks.

Og nettopp det at man bygger på kunnskap fra sjøtunge, og overfører dette til lakseoppdrett, er en av utfordringene, ifølge Trondsen.

– Vi skal heve vannmengden i rennene fra 15 centimeter til 45 centimeter. Det betyr at hele opplegget må justeres, sier han til Nord24.

Fullskala-anlegg til 1,3 milliarder kroner
– Hva ønsker dere å oppnå med dette pilotprosjektet?

– Vi skal kjøre to generasjoner, hver med utsett på cirka 28.000 tigrams yngel, hvor alle prosessene skal finjusteres for å oppnå en optimal vekst og fiskevelferd. Målet er å få frem optimale produksjonsprotokoller med hjelp av IoT (Internet of Things med sensorstyring), maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) for å optimalisere hele prosessen med vannstrøm, oksygentilsetning, CO2-utlufting, TAN-innhold (total ammonium nitrogen journ.anm.) renset gjennom aerobe og anaerobe biofiltre i et RAS2-anlegg, svarer Trondsen og fortsetter:

– Vi vil også samarbeide med oppdrettere med utsett av fisk på en kilo fra samme generasjonen som settes ut som 80-90 grams fisk, slik at vi kan måle forskjell i vekst og lusepåslag.

Ifølge Trondsen skal produksjonsprotokollene så legges til grunn for videre utbygging av et fullskala-anlegg til 1,3 milliarder kroner. Anlegget, planlagt gjennom tre byggetrinn, vil ha en årlig kapasitet på om lag 16 millioner kilo storsmolt på et kilo. En eventuell oppskalering vil kreve en ny konsesjonsbehandling, blant annet basert på resultatene fra pilotanlegget.