I praksis hos Ice Fish Farm på Island: – Spennende dager

Nyheter
0

Kigok og Ice Fish Farm samarbeider om å tilby lærlinger internasjonal erfaring.

Kigok har ansvaret for 140 lærlinger i Saltenregionen og Narvik, der over 100 er lærlinger i akvakulturfaget. I en melding skriver de:

– Vi ser tydelig at flere ungdommer velger yrkesfag, samt at akvakultur er blitt en næring som flere ungdommer ønsker utdannelse innen, forteller Camilla H. Kristensen, daglig leder for Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland/Kigok.

Nå har to lærlinger deler av læretiden sin på Island: Tobias Larsen fra Wenberg Fiskeoppdrett, og Magnus Sivertsen fra servicebåtrederiet Folden Akva, skal tilbringe åtte uker hos Ice Fish Farm på Island.

Foto: Laxar

Her skal de lære hvordan bedriften jobber med kvalitetssikringsarbeid, salg, marked og slakt av laks. De vil også lære om laksens produksjonssyklus, atferd, helse og velferd, og delta i driften av oppdrettsanlegg, der de vil lære om grunnleggende rutiner, oppfølging av fisk, bruk og vedlikehold av teknisk produksjonsutstyr, med andre forutsetninger enn i Norge.

– Det er spennende dager, og vi får muligheten til mye reising og treffe mange hyggelig folk, sier Tobias Larsen.

Kigok jobber med å innlemme praksistilbudet som en fast del av utdanningstilbudet for lærlinger, og å utvide det til flere land og fag.

– Vi er veldig glade for at Ice Fish Farm også verdsetter kompetanseutveksling, og at de har takket ja til å være vår samarbeidspartner. Vi er veldig takknemlige for å kunne gi lærlingene denne muligheten, sier Kristensen.