I løpet av 2024 vil det ha blitt investert 2,5 milliarder ved SalMars smoltanlegg på Tjuin

Nyheter
0

Store ringvirkninger i næringsklyngen innerst i Trondheimsfjorden.

I løpet våren håper og regner Jacob Br. Almlid, seniorrådgiver i Steinkjer næringsselskap,  med at Malm Biogass er i gang med bygging. Før 2024 ebber ut, regner han også med at Columbi Farms er i gang med sin utbygging.

– Dersom vi regner inn alle investeringer her på Tjuin fra og med 2019 til utgangen av 2024, vil det ha blitt investert rundt 2,5 milliarder kroner. Det er etablert 85 nye arbeidsplasser. Et vanlig regnestykke er at man kan gange opp disse arbeidsplassene med tre. For arbeiderne har barn spå skolen, de handler i butikken også videre, sier Almlid til Steinkjer-Avisa.

Smoltanlegget til SalMar, på 18.000 kvadratmeter, er verdens største i sitt slag. Første byggetrinn gir en kapasitet på om lag 20 millioner smolt årlig. Foruten smolt, vil det også produseres gjødsel, solenergi, salathoder, biogass og oksygen på industriområdet.

Tjuin industriområde. Foto: Tangstad Transport

Tangstad Transports lastebiler går fortsatt i skytteltrafikk inn og ut fra Tjuin.

Odd Vidar Vandbakk, kontorleder for Tangstad Transport, fremhever 66-åringen Jacob Almlid som en nøkkelperson for å få samlet så store industriinvesteringer akkurat her.

– Uten Jacob er det langt ifra sikkert at Nippon, som den første, hadde etablert seg her. Jeg håper ikke han slutter. Slik det er nå er det vel ikke mulig å erstatte kompetansen hans. Hans gode relasjoner til SalMar, Nippon, Malm biogass. Columbi Farms, MM Follacell og oss andre er viktig. Han er den som holder i alle tråder, og er med i alt det spennende som skjer her ute på Tjuin nå, sier han til avisen.