I løpet av 11 måneder har Andfjord Salmon en fôrfaktor på 0,95

Nyheter
0

De biologiske forholdene i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes er fortsatt gode.

Per i går, 24. mai, var gjennomsnittsvekten på laksen i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, på Andøya, 3.244 gram etter 11 måneder med drift. Veksten er oppnådd med en akkumulert fôrkonvertering på 0,95, som betyr at hver fisk krever 0,95 kilo fôr til å vokse ett kilo, opplyser selskapet torsdag morgen.

Den akkumulerte overlevelsesraten var på 97,9 prosent, og viser en stabil gjennomsnittlig dødelighet på omtrent 0,1 prosent per måned.

Andfjord Salmon gjentar sin forventning om å gjennomføre første slakt ved månedsskiftet juni/juli.

Andfjord Salmon er midt i sin første produksjonssyklus, noe som betyr at selskapet foreløpig ikke genererer inntekter. Selskapet hadde et driftsunderskudd på 13,9 millioner kroner i første kvartal.

Selskapet hadde kontanter og kontantekvivalenter på 53,5 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Dette tallet inkluderer ikke ubenyttede kredittfasiliteter på 25 millioner kroner. Andfjord Salmon opplyser at det skal være tilstrekkelig likviditet for den nåværende driftsfasen.