I januar måtte rakfiskprodusenten tilbakekalle all fisk fra 2018. Nå er selskapet konkurs

Nyheter
1204

Torpet Fiskeoppdrettsanlegg på Røros melder oppbud etter over 30 år i rakfiskbransjen.

Ifølge Brønnøysundregistrene ble det åpnet konkurs i selskapet 13. desember. Konkursbegjæringen skal behandles i Sør-Trøndelag tingrett 23. januar.

I januar i år sendte Mattilsynet ut en melding om at all rakfisk produsert ved Torpet Fiskeoppdrettsanlegg i 2018 ble trukket tilbake fra markedet etter at en mann hadde fått påvist botulisme, og Mattilsynet mistenkte at dette skyldtes inntak av rakfisk fra selskapet.

Ifølge Mattilsynet ble varene solgt via mobilt salg på ulike markeder og messer fra ulike salgsboder i Trøndelag, samt via faste kjøreruter med direkte utlevering fra Torpet Fiskeoppdrettsanlegg. Det var tillegg solgt til flere COOP-butikker.

Det foreligger ikke 2018-regnskap for selskapet, men i 2017 var egenkapitalen tapt i sin helhet, og var på minus 175.000 kroner.

I forrige måned gikk også rakefiskprodusenten Slidre Ørretsenter på Hamar konkurs. Dette selskapet måtte for øvrig trekke tilbake rakfisk fra markedet dagen før Torpet Fiskeoppdrettsanlegg gjorde det samme. Dette på grunn av påvisning av bakterien listeria. Daglig leder Mads Kjernsholen bekreftet at konkursen i Slidre Ørretsenter hadde sammenheng med dette.

iLaks har ikke lyktes i å få kontakt med daglig leder i Torpet Fiskeoppdrettsanlegg, Erik Strickert.

I et intervju med Nea Radio i 2015 fortalte Anders Strickert fra Torpet Fiskeoppdrettsanlegg, at selskapet i starten begynte med egne dammer og produserte regnbueørret selv. Etter hvert er fisken kommet fra oppdrett i Sverige. Selskapet har produsert rundt fire tonn årlig.