I fjor startet hun opp yrkesfaglig utdanning innen havbruk på Island. Nå vil hun ha oppdrettsleverandører på skolebenken

Nyheter
1428

Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) i Bodø har i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet utarbeidet et eget studieprogram for leverandørbedrifter til havnæringene (havbruk, fiskeri, petroleum og maritim næring).

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsparken Bodø vil studiet gi deltakerne ny kunnskap om blant annet markeder, vekstpotensial, kvalifisering og prosjektledelse.

– Bakgrunnen for at vi har valgt å utarbeide et eget 15-poengs studietilbud i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er havleverandørenes eget ønske om nettopp dette, sier Ann Cecilie Ursin Hilling i Kunnskapsparken Bodø, som er hovedprosjektleder for Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) sammen med Halti Næringshage og Næringshagen Midt-Troms.

Drar nytte av erfaring fra Island
I fjor besøkte for øvrig iLaks Ursin Hilling på Island i forbindelse med prosjektet «Blue Line», hvor hun hadde fått på plass en yrkesfaglig utdanning innen akvakultur på øya. 

– Mine erfaringer fra Island har vært til stor nytte i dette arbeidet som prosjektleder, men det er leverandørbedriftenes behov og ønsker som er primus motor for all aktiviteten vi har inn i prosjektet, understreker Ursin Hilling overfor iLaks.

«LU Havtek, som er et samarbeid mellom Aker BP, Equinor og Innovasjon Norge, ønsker å videreutvikle en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby tjenester til havnæringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt», heter det videre i pressemeldingen.

– Vi har en leverandørindustri som har markert seg både nasjonalt og internasjonalt, men vi vet at der er et stort vekstpotensial for mange nordnorske bedrifter, sier Ursin Hilling og fortsetter:

– Målet med studietilbudet er at deltakerne skal bli bedre til å drive utviklingsprosjekter. De skal derfor jobbe med sin egen bedrift som case underveis. Vi åpner for at man kan søke både med realkompetanse og generell studiekompetanse.

Deltakerne vil ved bestått eksamen få 15 studiepoeng, og uavhengig av eksamen, vil de også få utdelt kursbevis.

Fire samlinger
«I kurset vil industrien selv spille en viktig rolle, både i form av etablerte leverandørbedrifter som deler erfaringer, men også de store innkjøperne, det vil si kundene», står det i pressemeldingen.

– Vi ser virkelig fram til å ha næringslivsaktørene på skolebenken. De skal jobbe med spennende prosjekter og lærerike temaer, uttaler professor ved UiT, Peter Arbo.

Det er lagt opp til totalt fire samlinger. Første samling holdes i Tromsø 25. og 26. februar.

– Den første samlingen vil primært omhandle innovasjon og innovasjonsprosesser og strategier for økt konkurransekraft. Etter hvert beveger vi oss inn mot markedsadgang og anskaffelser, ledelse, kunden som samarbeidspartner, kontraktsoppfølging og støttemuligheter, avslutter Arbo.

Søknadsfrist for opptak er satt til 1. februar. Mer om studiet kan du lese om her.