I denne fjorden sliter lakselusa. Det gir nok en gang klingende mynt i kassa for oppdretteren

Nyheter
942

Eierne i Wenberg Fiskeoppdrett har tatt ut 140 millioner kroner i utbytte på seks år.

Wenberg Fiskeoppdrett driver lakseoppdrett i Skjerstadfjorden i Nordland, hvor selskapet har tillatelse til produksjon på seks lokaliteter i samlokalisering med Edelfarm, Salten Stamfisk og Salten FoU.

Utbyttefest
I årsberetningen fra styret, som iLaks har hentet inn, trekkes det fram at lokalitetene har tilnærmet null lusepress og rømminger samt har hatt svært lav dødelighet de siste årene. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for god vannutskifting på lokalitetene. I tillegg er det høyt ferskvannsinnhold på lokalitetene, som fører til at lakselusa ikke overlever i fjorden.

God biologi gir som kjent gode resultat, også for Wenberg Fiskeoppdrett. Årsresultatet på 68,7 millioner kroner avsatt til egenkapital (48,7 millioner kroner) og utbytte (20 millioner kroner). De siste årene har eierne i Wenberg Fiskeoppdrett tatt ut 140 millioner kroner i utbytte.

Selskapet kontrolleres av Wenberg-familien, som sitter på to tredjedeler av aksjene i selskapet. Resterende eies av Edelfisk (32,1 prosent) samt en liten post av florøeksportør Norwell (1,3 prosent).

(F.v) Roger Øksheim (styreleder Edelfarm), Geir Wenberg (styreleder Wenberg Fiskeoppdrett) og Ørjan Wenberg (daglig leder Wenberg Fiskeoppdrett). FOTO: Wenberg Fiskeoppdrett

Godt rustet til å takle koronapandemien
Ifølge styret i Wenberg Fiskeoppdrett har lakseproduksjonen «gått som normalt» under koronapandemien.

«Lakseprisene har falt en del, men markedet har tatt unna produksjonen», skriver styret og fortsetter:

«Fremtidsprisene for 2021 er tilnærmet uendret med tanke på før utbruddet. Styret venter moderat økning på fôr som følge av svekkelse på den norske kronen. Samlet sett vurderer styret at selskapet er godt rustet til å takle usikkerheten som Covid 19 pandemien medfører».

iLaks har bedt om en kommentar til saken fra daglig leder Hans Ørjan Wenberg. Han skriver i en e-post:

– Vi er fornøyd med resultatet for 2019. Vi har hatt god fiskehelse, noe som selvfølgelig er viktig. 2020 er tross covid-19 akseptabelt, periodevis utfordrende med hensyn til frakt til de best betalende markedene, men vi har jobbet godt med langsiktige avtaler.

Les også: Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm kjøpte vekst for 38 millioner kroner