I dag går det nye laksetoget fra Narvik til Malmø

Nyheter
2429

Godstogselskapet CargoNet og flere sjømateksportører har nå gått sammen for å åpne opp en helt ny transportåre for fisk fra Nord-Norge til Sør-Sverige, og videre derfra til resten av Europa.

Det er godt nytt for sjømatnæringen i nord – og kan gi fersk fisk én ekstra holdbarhetsdag i butikkene. Det første prøvetoget går fra Narvik i dag 8. mai, det andre går 22. mai.

Det er forventet en vesentlig vekst i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Sjømatnæringen trenger bedre transportkapasitet for å eksportere økte volumer av fersk fisk på en effektiv måte. Samtidig ønsker fiskeindustrien å flytte mer sjømat over fra lastebil til godstog, fremgår det av en pressemelding fra Vy.

Prøvetog
I mai setter CargoNet opp to prøvetog fra Narvik til Malmø direkte – fullastet med fersk sjømat – for å møte etterspørselen til næringen. Målet til CargoNet er å etablere faste ukentlige og muligens daglige avganger som knytter Nord-Norge og Sør-Sverige sammen. I Malmø kan fisken gå videre på andre togforbindelser i Europa, over på ferge eller omlastes til lastebil. Polen, Frankrike og England er blant landene som vil få fisk fra det nye direktetoget.

Direktetog fra Narvik til Malmø har flere fordeler:

  • Tidsbesparelse: Turen tar 30 timer med direktetog, mot 39 timer i dag. Det kan betyr én ekstra holdbarhetsdag i butikkene.
  • Bærekraft: Et fullt godstog erstatter 24 trailere, og sparer miljøet for 4.000 tonn Co2, 2.800 kilo NoX, 1200 kilo svoveldioksid og 15 kilo svevestøv. Gitt at det blir daglige togavganger og at de erstatter hovedsakelig trailertrafikk, vil det kunne gi en besparelse på en million tonn Co2 i året. Lengre holdbarhet på sjømat kan også føre til mindre matsvinn og økt verdiskaping.
  • Trafikksikkerhet: Gods på bane gir økt trafikksikkerhet enn gods på vei.

Ett fullastet tog har plass til cirka 600 tonn sjømat. Det nye toget vil med daglige avganger ha kapasitet til å frakte 120-150.000 tonn sjømat fra Narvik til Malmø i året. I dag blir det fraktet cirka 200.000 tonn sjømat med jernbane fra Nord-Norge i året.

Direktetog
CargoNet har tidligere kjørt direktetog med fisk til Padborg i Danmark i år 2000. Markedet viste seg å ikke være klar for dette, og fisken ble etter hvert rutet til Oslo i stedet. Initiativet denne gangen er i større grad drevet av sjømateksportørene selv.

– Direktetoget til Malmø vil effektivisere transporten av ferske sjømatprodukter mot markeder i Europa. Det kan bidra til bedre konkurransekraft for sjømatnæringen i Nord-Norge, og gir lavere utslipp. Jeg vil gi honnør til sjømateksportørene som ønsker å etablere denne nye transportruten, og til transportørene som er sentrale leverandører for næringen. Nå gleder vi oss til å teste ut ruten og ta lærdom underveis, sier Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet.

– Situasjonen med korona gir noen ekstra utfordringer, men markedet gir oss tro på at det skal være mulig å få til jevnlige avganger i løpet av høsten. Vi tror én ukentlig avgang er realistisk å få til i år. Målet er imidlertid å få flere avganger i uka allerede neste år, og kanskje daglige avganger i løpet av 2021, sier han.

Nødvendig
Cermaq, Lerøy, Nordlaks, Ocean Quality og Norwegian Royal Salmon er blant sjømateksportørene som har ønsket å sette opp prøvetoget.

– På grunn av de lange avstandene og store volumene er tog et naturlig og nødvendig transportmiddel for å frakte laks fra Nord-Norge til Europa. Med denne løsningen på plass vil vi ha en mer komplett togløsning for hele landsdelen, som også kan bidra til å øke transportkapasiteten i fremtiden. Vi ser at vi ved å bruke togløsninger som er tilpasset vår bransje kan spare både tid og miljø, og samtidig øke trafikksikkerheten, sier logistikksjef i Cermaq, Ståle Slemmen.

Transportørene på det nye fisketoget er blant annet Rema, ASKO, DSV, Litra og Nor-Log. Rema satser allerede på jernbane, og er en av kundene som var tidlig på banen og var positiv til dette prosjektet.