I andre halvår vil Nordic Aqua Partners slakte mer fisk enn anleggets normaliserte kapasitet

Nyheter
0

Nordic Aqua fikk et totalt slaktevolum i andre kvartal på 523 tonn laks. Gjennomsnittlig sløyd vekt var 4,54 kg, og 99 prosent av slaktevolumet var klassifisert som superior kvalitet.

– Vi er glade for den svært bærekraftige biologien, den lave dødeligheten og store andel av superior kvalitet. Produksjonen i kvartalet var god, men noe påvirket av sult og håndtering knyttet til høsting, sier Ragnar Joensen, administrerende direktør i Nordic Aqua, i en melding.

Selskapets landbaserte oppdrettsanlegg er lokalisert ved storbyen Ningbo i Øst-Kina.

I den nåværende fasen satser Nordic Aqua aktivt på å bygge marked, distribusjon og merkevareeksponering. Selskapet jobber spesielt med etablering og utvikling av varige kunderelasjoner i det viktige premiumsegmenter for å optimere prisoppnåelsen.

Basert på volumer i andre kvartal, samt aktuelle slaktedata og -plan, forventer selskapet å høste 2.800-3.000 tonn laks i 2024. Det tilsvarer et volum på 2.300-2.500 tonn i andre halvår, som «per se er noe høyere enn den årlige normaliserte kapasiteten på 4.000 tonn for første byggetrinn», opplyser selskapet.

En full gjennomgang av første driftskvartal, biologi, markedsutvikling og regnskap vil bli presentert torsdag 22. august.

Foto: Nordic Aqua Partners