I 2015 var de 50 ansatte, nå er de nærmere 100

Nyheter
1576

Bare i sommer har selskapet Aqualine ansatt 20 nye personer.

Det skriver Adresseavisen.

En ny rapport fra Sintef viser at teknologi- og service leverandører i havbruksnæringen bidrar med 21 600 arbeidsplasser. Analysen viser også at disse leverandørene sto for verdiskaping iform av et bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP) på 24,5 milliarder kroner i 2015.

Har økt eksportandel
En av disse er Aqualine, som har base i Trøndelag. I 2016 kjøpte selskapet opp Frøya havbruksservice og Hestnes offshore og aquaservice.

Administrerende direktør Trond Lysklætt sier antall leveranser og nye kontrakter har økt.

– Eksportandelen øker også, med leveranser til blant annet Iran, Island og Indonesia. Etter hvert som vi vokser, må vi fylle på med folk, sier han.

Satser på forskning og utvikling
Selskapet har også den siste tiden satset forskning og utvikling, blant annet for å kunne levere sikre oppdrettsanlegg.

Forskningssjef hos Sintef Ocean, Ulf Winther, sier til Adresseavisen at det er unikt for den norske havbruksnæringen at man har en stor innenlandsk leverandørindustri.

– Det er ekstremt viktig, og skiller Norge fra de fleste land som driver med lakseoppdrett og havbruk generelt. Det betyr at veldig mye innovasjon skjer her, og betyr at den norske næringen ligger i front, sier Winther.

Han understreker at næringen må blant annet løse luseproblemene som har satt produksjonsveksten på vekst.

Ifølge Lysklætt i Aqualine, har bransjen stor tro på at man kan komme seg ut av luseknipa ved bruk av egen og andres teknologi.