Hyperthermics henter 38 millioner kroner

Nyheter
0

Bioteknologiselskapet Hyperthermics har de siste månedene gjennomført vellykkede tester ved sitt pilotanlegg i Danmark, og opplever stor kommersiell interesse. Styrkingen av kapitalbasen gjør selskapet i stand til å ta neste steg på veien mot kommersialisering av sin teknologi.

– Vi kan med glede melde om vellykket gjennomføring av emisjonen. Dette viser at resultatene vi har oppnådd det siste året settes pris på både av eksisterende, og av nye investorer. Med styrket kapitalbase kan vi fortsette å levere på vår forretningsplan, hvor vi i første omgang skal ta vår teknologi ut i markedet til Europeiske biogassprodusenter. Totalt har vi hentet i overkant av 18 millioner kroner i denne runden, og har forhåndsindikasjoner på ytterligere 20 millioner kroner i Q2 fra en eksisterende investor, sier Erlend Haugsbø, CEO i Hyperthermics, i en melding.

Hyperthermics’ teknologi er basert på bruk av hypertermofile bakterier til nedbryting av organisk material til biogass- og proteinproduksjon. Bakterienes høye arbeidstemperatur effektiviserer nedbrytingen av organisk materiale og gir kundene høyere gassproduksjon på samme mengde avfall. Hovedmarkedene er biogassprodusenter og fiskeoppdrettere med landbaserte eller lukkede anlegg.

– På biogassområdet nærmer vi oss slutten på en vellykket testfase hos en ledende europeisk biogassprodusent, og prosjekterer nå en storskala leveranse til denne kunden. På proteinfronten har vi et testprosjekt hos en stor norsk fiskeoppdretter og intensjonsavtaler med oppdrettere både i Norge og USA.

Haugsbø forteller at energiprodusenter og aktører fra oppdrettsbransjen blant selskapets aksjonærer har vært viktige i denne kapitalutvidelsen.

Hyperthermics utvikler og leverer anlegg som effektiviserer omdannelsen av organiske masser til biogass og proteinmasse. Selskapets unike bioteknologi er basert på bruk av ekstremofiler – hypertermofile biobakterier som lever i ekstreme omgivelser, som varme kilder nær undersjøiske vulkaner. Bioteknologien er en fornybar naturressurs som holder planeten vår levende og sunn. Primære markeder er biogass-produsenter, og fiskeoppdrettere med lukkede og landbaserte anlegg.

Hyperthermics har 16 ansatte, hovedkontor i Ulsteinvik i Norge og laboratorium med forskningsavdeling i Regensburg i Tyskland.