– Hvorvidt prisnedgangen er kortsiktig eller vil vare noen måneder er det vanskelig å ha en eksakt oppfatning om akkurat nå

Nyheter
810

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård med helgardering om lakseprisen.

– For å sette det litt på spissen, kan spotprisen på laks fortsatt være på dagens nivå, rundt 45 kroner, når vi går inn i desember. Og den kan også være 70 kroner, sier han til Dagens Næringsliv.

– Veldig mye avhenger av hvor raskt fisken vokser og hvor raskt den blir faset inn i markedene.

Giskeødegård har fått med seg de siste ukenes fall for spotprisen. Fredag ble 4-5 kilos laks omsatt på 40-42 kroner per kilo. Det er det laveste prisnivå for laks siden 2015.

Men det er ikke bare laksen som er prismessig under press. Det markedsmessig nære substituttet ørret er enda verre stilt – med en raskt voksende utfôring og biomasse.

– Bransjen hadde tap av fisk grunnet algeoppblomstringen i mai, men om vi ser bort fra det, er tapet av fisk mindre enn på flere år. Det betyr at den underliggende biologien i havet er bedre. Tilveksten har også vært bedre med en mild vinter og vår og uten varmen vi hadde i fjor sommer. Så har aktørene investert milliarder i storsmoltproduksjon for å få ned produksjonstiden i sjøen, og det begynner vi nå å se effektene av, sier han til DN.