– Hvorfor? Hvorfor blir vi behandlet på denne måten?

Meninger
0

Departementet med vår egen Bjørnar Skjæran som minister tok fra oss FoU-konsesjonene. De trenerte og ødela vårt etterspurte konsept for lukkede merd systemer. Mer en seks år på pinebenken uten å få svar på søknaden om utviklingskonsesjoner.

Hvorfor? Hvorfor blir vi behandlet sånn?

Mulighetene som blir tatt fra oss, eller som ikke gjøres tilgjengelig. Kommunen der vi har våre bedrifter vil. Lokalpolitikere fra rødt til blått ønsker at vi skal utvikle oss. Utvikle ny og mer bærekraftig teknologi. Bidra til det grønne skiftet. Omdømme er på topp lokalt.

Vi kan, vi evner og vi vil. Hvorfor skal det være så vanskelig?

Jeg har gjentatt gang på gang siden oktober 2022 at de som for tiden sitter med makten og styrer vår næring er på ville veier. Det som skjer nå, har jeg forutsett, uttalt og advart mot. Det er ikke bærekraftig for vår næring å drive uten forutsigbarhet.

Den største av flere utfordringer er at vi nå i alt for lang tid har ventet på en avklaring i forhold til hva vi skal betale i skatt. Media fokuserer mest på grunnrenteskatt, men det som er viktig for oss er hva den totale skatteregningen blir. Er det 65 prosent? Er det 75 prosent? I verste fall etter enkeltes kvalifisertes beregninger over 100 prosent dersom uheldige faktorer slår til, og det gjør det av og til i vår konkurranseutsatte næring.

Vi lever med stor biologisk risiko og i ett utfordrende internasjonalt marked. Vi må vite, vi må ha svar.

Selvfølgelig skal vi og ønsker å betale skatt. Vi aksepterer en vis økning relatert til inntekt.

Men vi må ha svar, vi må vite. Vi må vite om staten tar muligheten fra oss eller er villig til å skape muligheter sammen med oss.

Politisk ble det uttalt for over ti år siden at vi i Norge skulle skape rammevilkår slik at næringen kunne femdobles. De siste årene har vi i realiteten ikke vært i stand til å skape vekst.

Følgende to svært viktige saker har i tillegg vært utfordrende for oss:

1. Vi ventet i seks år på en beslutning i forhold til vår søknad om utviklingskonsesjoner. Prosjektet er svært bærekraftig og etterspørres i en global akvakultur næring. Vi har kompetente internasjonale teknologimiljø med oss. Vi fikk først ja hos direktoratet så snudde de til nei, hvorfor? Hvorfor blir vi behandlet på en sånn måte? Vi anket, men fikk nei. Hvorfor?

2. Vi ha drevet FoU på to konsesjoner i tre år. Vi har forsket og utviklet på mer bærekraftig og miljøvennlig for til laks og ønsket å fortsette med det sammen med vår internasjonale samarbeidspartner og globale produsent av fôr til dyr og fisk, Alltech. Direktoratets faglige nemd anbefalte at konsesjonene skulle forlenges og at vi skulle få fortsette forskning og utviklingsarbeidet. Men direktoratet snudde og tok fra oss konsesjonene og muligheten til utvikling og forbedring. Hvorfor? Hvorfor blir vi behandlet på denne måten?

Tenk om vi kunne hatt disse mulighetene hos oss. Vi har behov for en klar og tydelig politisk styring som er godt forankret og fundamentert i ett demokratisk flertall. Med dagens politikk er vi ikke i stand til å lage budsjettet for firmaene våre fordi vi ikke vet rammevilkårene.

Vi fortjener ikke å bli behandlet på en sånn måte av de som skal være våre folkevalgte. Vi har en regjering som holder norges nest største eksport industri i det uvisse. Vet og forstår de ikke effekten av det de utsetter oss for? Når lederne, eierne og alle som jobber i næringen direkte, samt leverandørindustri mister verktøykassen som skal til for å skape og bygge, begår de som ønsker å lede landet ett stort forvaltingsovergrep.