– Hvis denne fabrikken blir stengt går det en time før SalMar må stenge

Nyheter
1970

Naboer til Nutrimar på Frøya vil kreve å få fabrikken stengt etter gjentatte år med luktproblemer. 

Nutrimar, eid Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva, produserer proteinpulver og lakseolje av lakseavskjær fra slakteriet InnovaMar. Fabrikken har over flere år fått klager fra naboer på luktproblemer, noe som også har fått Fylkesmannen i Trøndelag til å reagere.

I oktober opprettholdt fylkesmannen et varsel om tvangsmulkt rettet mot selskapet, og påla Nutrimar om å gjennomføre nye luktmålinger og spredningsberegninger innen 15. november. Fylkesmannen opplyste samtidig om at dersom Nutrimar ikke hatt fått på plass et tilfredsstillende vannrenseanlegg innen 15. desember, ville fabrikken få et vedtak om tvangsmulkt.

Nylig var det et møte på Nutrimar, der naboer varslet at de ville kreve å få fabrikken stengt, dersom ikke problemene med lukt blir løst. Det fikk daglig leder Erik Hernes i Nutrimar til å reagere.

– Hvis denne fabrikken blir stengt går det en time før SalMar må stenge. Da settes omtrent 500 arbeidsplasser i fare. Er det det du vil, sa Hernes under møtet, ifølge Hitra-Frøya.

Seksjonsleder Marit Lorvik hos fylkesmannen opplyser overfor avisen at det vil komme en oppfølging på saken i nær fremtid.