Hver ansatt omsatte for rundt 140 mill.: – Ikke mange bedrifter som kan vise til slike tall

Nyheter
1149

Men driftsmarginen svekket seg i 2019 for Bodø-eksportøren Polar Quality.

iLaks har fått tilgang på Polar Qualitys ferske årsregnskap for 2019. Det viser en markant økning i omsetning, men driftsresultatet falt fra 12,6 millioner kroner i 2018 til 11,5 millioner kroner i 2019.

– Vi er veldig godt fornøyd med å øke omsetningen med cirka 30 prosent. Resultatet er på det jevne og kunne alltids vært bedre, men vi må si oss fornøyd, sier daglig leder Robert Johansen til iLaks.

Han viser til at de ti ansatte i Polar Quality omsetter for cirka 140 millioner kroner hver.

– Ser man bort fra olje og gass er det ikke mange bedrifter som kan vise til slike tall, sier Johansen.

Ved utløpet av fjoråret var totalbalansen på 275 millioner kroner – herav en egenkapital på 51,3 millioner kroner. 

– Selskapet er med en egenkapital på 18,6 prosent i brudd med bankens lånevilkår på 20 prosent, men i dialog er det gitt signaler om aksept for dette, skriver styret i sin årsberetning.

Ifølge Polar-Quality sjefen ligger 2020 så langt volum og omsetningsmessig noe under 2019.

– Covid-19 vil komme til å prege tallene for inneværende år noe, dette primært på grunn av utsatte leveringer av en del faste løpende kontrakter, sier Johansen.

– Vi er positive og framoverlente, og ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner for nordnorsk laks også videre framover, legger han til.

Største eier i Polar Quality er Salten Aqua (55,2 prosent). De øvrige aksjonærene i eksportfirmaet er oppdretterne Nordlaks, Salaks, Kvarøy Fiskeoppdrett og Selsøyvik Havbruk. Mesteparten av innkjøpene er laks som skjer fra selskapets aksjonærer i konkurranse med andre eksportører.