Hva skjedde med Arbeiderpartiet?

Meninger
0

Selv om jeg har vært uenig med store deler av AP sin politikk, så har jeg alltid hatt respekt for partiet. Det har alltid vært noe trygt og forutsigbart og derfor så hadde jeg ikke noen panikk etter valget i fjor. Jaja, så går vel landet i en retning jeg ikke liker, men det skjer ikke noe dramatisk så lenge AP har statsministeren, tenkte jeg. Så feil kan man tydeligvis ta.

Høstens statsbudsjett kommer til å gå inn i historien som det dårligste politiske håndverket i Norgeshistorien. Mye på grunn av den komplette mangelen på forutsigbarhet som regjeringen nå fremviser, ikke bare på skattepolitikken, men også på flere andre områder.

Helt uten forvarsel så fjerner de tilskuddet til bygging av omsorgsboliger, noe som rammer en masse kommuner som nå holder på å oppgradere eldreomsorgen. Samtidig så kutter de også i kommuneøkonomien, så de fleste kommuner har ikke mulighet til å kompensere med egne midler. I tillegg er strømprisene rekordhøye og næringslivet sliter og går konkurs på grunn av høye utgifter. Så innfører regjeringen over natten ekstra skatt på produksjon av strøm. Resultatet av dette er at flere nye utbygginger av kraftproduksjon og effektivisering av eksisterende anlegg stopper opp.

Verst er det likevel i Norges største distriktsnæring, nemlig havbruk.

Her innfører regjeringen en ny grunnrenteskatt fra 1. januar, men problemet er bare at de ikke aner hvordan skatten skal innrettes. De skifter mening fra pressekonferanse til pressekonferanse, helt uten at noen får klarhet i hvordan dette skal fungere. Det eneste de er konsekvente på er at skatten skal innføres med virkning fra 1. januar. Slik kan man vel ikke behandle en næring som produserer mat for 100 milliarder og sysselsetter titusenvis av mennesker.

Dette fører nå til permitteringer, stans i investeringer og usikkerhet langs hele kysten. Men konfronterer regjeringen med dette, så ler bare landets finansminister og sier at dette bare er demonstrasjoner fra næringen for at de ikke vil bidra til felleskapet.

Jeg ble sjokkert når Vedum på Dagsrevyen sa at Lerøy ikke trengte å permittere noen, for grunnrenteskatten var ikke på filetert fisk. Sjelden har vel en finansminister demonstrert så tydelig at regjeringen ikke skjønner hvordan konsekvensene av egne vedtak er.

De fleste i Norge er vel enige i at de som har mest skal bidra mest, og det er også den Norske havbruksnæringen innstilt på. Men det er grenser for hvor mye beskatning de tåler i konkurranse med utenlandske selskaper, det må også være forutsigbarhet.

Lysbakken og resten av SV har lenge brukt profitt som et skjellsord, nå har regjeringen også innført forutsigbarhet og planlegging som skjellsord. Her er jeg sterkt uenig med alle sammen.

Jeg mener forutsigbarhet så man kan planlegge og oppnå profitt er noen av det viktigste i næringspolitikken. Dessverre så virker det som om regjeringens holdning sprer seg på stortinget.

Fra å være mot grunnrente på havbruk i fjor, så sier nå Høyre at de vil diskutere innretning med regjeringen, og venstre vil gjerne ha grunnrente, bare ikke før i 2024.

Bare FrP sier blankt nei til grunnrente og heller vil se på andre innretninger for å øke inntektene fra næringen.

Flere ordførere og gruppeledere fra regjeringspartiene går nå ut og kritiserer regjeringen sin skattepolitikk. Dessverre så er det til liten nytte. Som AP ordføreren i Ørland kommune sa i debatten på NRK: «VI får bare beskjed om at det ikke er vits med diskusjon, saken er bestemt».

Ikke lytter regjeringen til egne medlemmer og ikke lytter de til dårlige meningsmålinger. Så neste år må befolkningen være med å gi et signal til regjeringen og vise misnøyen mot regjeringen når man går i stemmelokalet. For hva vil vel gi et mer tydelig signal til AP og SP om mislykket politikk enn at de mister ordførere i mange av landets kommuner.

For hva skjedde egentlig med Arbeiderpartiet? Hvorfor gikk de fra å være et trygt og forutsigbart parti, til å bli en politisk risiko for kommuner og næringsliv? Er det Senterpartiet som har dårlig innflytelse, eller er det Støre som ikke har styring?

Jeg vet ikke svaret, det eneste jeg vet er at jeg er veldig skuffet over resultatet.