Hun blir ny kommunikasjons-direktør i Fiskeridirektoratet

Nyheter
1711

Anette Aase tiltrer 1. september som øverste leder for Fiskeridirektoratets kommunikasjonsstab.

Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Jeg har jobbet nesten 15 år i Fiskeridirektoratets kommunikasjonsstab. Det har vært en voldsom utvikling i kommunikasjonsarbeidet i direktoratet i løpet av de årene, og vi skal selvsagt fortsette å bli bedre, sier Anette Aase.

Jobbet tidligere i TV2
Aase har utdanning i medier og kommunikasjon fra Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen.

Før hun kom til Fiskeridirektoratet, jobbet hun i TV 2 med blant annet webutvikling.

– I løpet av disse årene har jeg lært og erfart at for å gjøre en god jobb må man definere hva kommunikasjon skal være i den konteksten man jobber i. Kommunikasjon kan jo være alt mulig egentlig – personlig dialog og kroppsspråk, det kan ligge i grenseland mot markedsføring eller politisk påvirkning, eller det kan handle om automatisering og digitalisering, for å nevne noe, sier Aase.

Mer enn bare ord
Når Fiskeridirektoratet har definert hvordan de skal kommunisere, har to ting gått foran og vist vei.

Det ene er samfunnsoppdraget til direktoratet:«Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.»

– Første gang du leser denne, tenker du kanskje, som man ofte gjør, at det bare er ord. Men det er mange viktige stikkord i dette samfunnsoppdraget som har satt standarden for hva direktoratet skal drive med og hvordan vi skal kommunisere – lønnsom, verdiskapende, næring, bærekraft, bruker, ressurser, miljø.Det andre er statens kommunikasjonspolitikk. Den sier blant annet at innbyggerne skal få klar informasjon om sine rettigheter og plikter, og få mulighet til å delta i utformingen av ordninger og tjenester, sier hun.

Skal fortsette å ha åpenhet
– Fiskeridirektoratet har lang tradisjon for å være åpne og lytte til fiskeri – og havbruksnæringene. Det gjennomføres mange dialogmøter med næringene i løpet av et år, vi har nær kontakt med fiskerlagene og andre næringsorganisasjoner, vi arrangerer to ganger i året reguleringsmøter der man diskuterer neste års reguleringer og til slutt en liten kuriosa; i hvor mange andre statlige etater ligger alle ansatte på nett med e-post og telefonnummer, sier Aase, og avslutter:

– Denne tradisjonen, sammen med samfunnsoppdraget og statens kommunikasjonspolitikk, er i mine øyne en perfekt kontekst for å drive offentlig kommunikasjonsarbeid – å gå i dialog for å forandre og forbedre.