Høyeste operasjonell EBIT i NRS sin historie

Nyheter
751

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2018 på 232 millioner kroner – 17,73 kroner per kilo.  

– Vi rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT i NRS sin historie både for et kvartal og for et år. Vi er fornøyd med at Region Nord fortsatt har positiv utvikling i produksjonskostnaden, men biologiske utfordringer i Region Sør trekker ned resultatet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

For hele 2018 har NRS driftsinntekter på over fem milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på 642 millioner kroner.

Styret foreslår et utbytte på seks kroner pr aksje for 2018.

Det er fortsatt slik at NRS tjener pengene sine i Nord-Norge. Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på 243,3 millioner kroner, mens Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på en million kroner.

NRS slaktet et volum på 13 783 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 52 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2019 forventes slaktevolumet å bli 38 000 tonn, som er en økning på seks prosent fra 2018. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 27 785 tonn laks. Både slaktet og solgt kvantum er det høyeste for et kvartal i NRS sin historie.

– NRS tar aktiv del av utviklingen av en bærekraftig havbruksnæring gjennom betydelige investeringer de neste tre årene. Vi satser på innovasjon og teknologiutvikling for å sikre vår bærekraftige vekst ved å investere i et smoltanlegg og offshore havbruksanlegg som vil skape nye lokale arbeidsplasser, sier Charles Høstlund.

NRS-konsernet eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ti oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS tilbyr også laks til markedet gjennom eget salgsapparat.