Høyere slaktevolum og laksepriser blåste opp Måsøval-resultatet

Nyheter
0

Måsøval omsatte for 699 millioner kroner i det siste kvartalet av 2023 – opp fra 400 millioner kroner i samme kvartal i 2022. Det holdt til en EBIT på 112 millioner kroner, som er mer enn en dobling fra samme periode året før.

Selskapet slaktet totalt 7.927 tonn laks i kvartalet, en markant økning fra 5.032 tonn i fjerde kvartal 2022. Region Vest forserte slakt grunnet «fiskevelferd-vurderinger». Perlesnormaneter har hatt marginalt negativ effekt på overlevelsesratene, opplyser selskapet i sin kvartalsrapport som ble sluppet tirsdag morgen.

Mens region Midt fikk en EBIT/kg på 18,9 kroner, fikk Region Vest en EBIT/kg på 8,2 kroner.

Måsøval estimerer en grunnrenteskatt på 284 millioner kroner, herunder en engangs implementeringseffekt på 243 millioner kroner.

Måsøval har nylig kjøpt Mowis gamle slakteri på Ulvan på Hitra, og solgt unna slakteriet på Vartdal til torseoppdretteren Ode.

Måsøval-styret foreslår et utbytte på 50 øre etter regnskapsåret 2023.

For 2024 guider Måsøval et slaktevolum på 25.700-26.700 tonn, hvorav 75-80 prosent kommer fra Region Midt. Selskapet forventer fallende produksjonskostnader.

Med det bakteppet vil selskapet fortsette sin strategi med å selge over 90 prosent av fisken i spotmarkedet. Faste kontrakter vil kun inngås med strategiske kunder.