Høyere slaktekvalitet med krillfôr

Nyheter
678

Det har lenge vært kjent at krill i fôret øker fôrinntak og tilvekst hos oppdrettslaks. Ny storskala dokumentasjon fra kommersiell drift viser klart at det oppnås høyere slakte- og filétutbytte med krill i fôret fram til slakt. I tillegg bedres slaktekvaliteten.

Forsøket
I et større prosjekt i kommersiell skala ble laks fôret med BioMar fôr med blant annet krill, kalt QUICK, og sammenlignet med fisk fôret uten QUICK. I forsøket ble det undersøkt laks fra seks oppdrettere fra 14 ulike merder, totalt 260 fisk undersøkt. Fisken ble slaktet i perioden fra mai 2013 til januar 2014.

Resultatet
Slaktekvalitet ble undersøkt av Nofimas ledende forskere på området. Nå er resultatene klare og de viser sjeldent klare forskjeller mellom forsøksgrupper i kommersiell skala. Fisken som fikk fôr med QUICK hadde høyere slakteutbytte og høyere filétutbytte. Det viste seg også at fastheten i filét var større og at filétspalting var lavere hos fisken fôret med QUICK. De kvalitetsmessige forbedringene kan bety mye for prosessindustrien, og den bedrede konsistensen vil oppleves positivt av forbrukerne, skriver fôrselskapet BioMar i en pressemelding.

Langsiktig samarbeid
BioMar og Aker BioMarine har hatt et langsiktig samarbeid om utvikling og dokumentasjon av fiskefôr med blant annet krill, det såkalte QUICK konseptet, som øker fôrinntaket og tilveksten hos oppdrettslaks. De to bedriftene har også et tett samarbeid om nye helsekonsepter basert på blant annet komponenter fra krill.

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap dedikert til bærekraftig fangst av krill og utvikling av krill-baserte produkter. Aker BioMarine opererer to fabrikktrålere i Antarktis, Saga Sea og Antarctic Sea, samt forsynings skipet La Manche. Selskapets hovedkontor er i Oslo, med base og produktlager i Montevideo, Uruguay. Aker BioMarines krillprodukter er miljøsertifisert hos Marine Stewardship Council.

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 11 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas og Costa Rica. Omkring én av fem oppdrettsfisker i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca 60 land og til over 30 forskjellige fiskearter.
BioMar satser på ytterligere vekst. På Brussels Seafood Show i begynnelsen av mai ble det offentliggjort at en intensjonsavtale er inngått med tyrkiske Sagun Group om bygging av et nytt fiskefôranlegg i Tyrkia i 2015.

BioMar Group eies 100 prosent av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.