Høye slaktevolumer, men lakseprisen flater ut

Nyheter
1024

Konsolidering etter to måneder med prisfall.

Lakseprisen har falt tungt og dypt siden toppen ble nådd i begynnelsen av mai. Men fisken som skal leveres neste uke oppnår idag stort sett samme priser som sist fredag.

– Det jeg hører er 4- [kilo] litt ned, 4+ er litt opp. Det står igjen fortsatt en del 4- i Oslo, sier en øst-europeisk importør til iLaks.

– Det var planer om å dra opp prisen ganske mye, men det blir litt mer balansert. Det går bra med fisk ut, legger han til. 

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Stabilt
Han får støtte fra flere andre markedsaktører.

– Jeg hører 5,70-5,80 euro i Frankrike. Jeg fikk tilbud om det på mail på slakting i neste uke. Det tilsvarer 50-52 kroner (til oppdretter). Jeg tror det er stabilt totalt sett, men naturligvis press på 1-2 og 2-3, kommenterer en trader.

– Det virker som det er stabilt. Rundt femtilappen, sier en annen. – 49, 50 og 51 kroner på 3-6 kilo (til oppdretter). Det er det mulig å kjøpe på.

Varm sjø
Samtidig er markedet ute avventende. Innkjøperne vet at sommeren har gitt varm sjø og god tilvekst for mange oppdrettere.

– Det er litt fall på 2-3 og 3-4, der kan det være en nedjustering, og så kan det være en oppjustering på 5+. 3-4 burde nok vært under 50 kroner. 4-5 er stabil. 5-6 også, men 6+ er det manko på. Jeg prøver å holde meg på max 55 kroner på 6+, men i Hordaland er det mye høyere priser – oppunder 60 kroner, sier en eksportør.

Vanvittig
– Det er fantastiske volumer som har gått ut de siste ukene. De store har tatt ut vanvittig mye fisk. De vil ha ut fisk, både med ILA og annet. Alle pakkeriene kjørte jo i helgen som var, påpeker han.

Han vil samtidig understreke at tilveksten i sjøen ikke er like høy over hele landet.

– Tilveksten i Nord-Norge er betydelig lavere enn forventet.