Høy slakteaktivitet stopper ikke videre prisoppgang for neste uke

Nyheter
1037

Andre uke på rad med stigende laksepriser.

– Det later til å være et bra trykk på slakting i sør, sier en trader til iLaks. – Jeg vet ikke om det er samme aktivitet i nord. Men i sum mangler det ikke på volum ut mot markedet, for å si det sånn.

– Alle har store volum. Alle prøver å pushe. Alle vil du skal ta dobbelt så store volum som ellers, sier en øst-europeisk innkjøper.

Høye lager
– Det er mye luseslakting. Det spys ut fisk fra Færøyene. Det er ikke bare Norge. Jeg kjøper mye fryst laks fra Chile, sier han, og legger ikke skjul på at høsten har vært særs gunstig for mange av de store lakseforedlerne i Europa: – Alle sitter på høye lager, så de er egentlig fornøyde med prisoppgang. 

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

– Nå er ørretsesongen i gang også. Når prisen på laks går opp, går jeg over på ørret, fortsetter han.

– Det er store lagre på frys som skal ut nå, så jeg er ikke så bekymret for lakseprisen.

Mye lus
Det er bred enighet om et prisløft inn mot neste uke.

– To-tre kroner. Men 6+ er presset. Vi får det ikke igjen, bemerker en eksportør. – På disse nivåene begynner folk å stoppe å fryse. Nå vil ikke folk fryse, og legge på lager lenger. De vil heller ligge i spot.

Flere melder om mye slakteklar fisk for storaktørene SalMar, Lerøy og Mowi.

Liten oppgang
– Storlakspremien går ned. Det er bare å se på kalenderen, den skal jevne seg ut, sier en annen. – Det er en liten oppgang, men går litt ned på de større vektklassene, oppsummerer han.

iLaks’ industrikilder viser til følgende laksepriser, til oppdretter, for fisk som skal leveres til markedet neste uke:

  • 3-4 kg 45-46 kroner
  • 4-5 kg 47-49 kroner
  • 5-6 kg 50-53 kroner
  • 6+ kg 55-58 kroner