Høy salgsvekst, men fortsatt rød bunnlinje for Benchmark

Nyheter
0

Benchmark Holdings har avvikende regnskapsår, og perioden januar-mars var regnskapsårets andre kvartal. I dette kvartalet økte omsetningen med 13 prosent til 44,4 millioner pund (602,5 millioner kroner). Justert EBITDA økte med 32 prosent i kvartalet til 9,7 millioner pund (131,6 millioner kroner). Resultat før skatt endte på -2 millioner pund (-27,1 millioner kroner).

– Det er gledelig å kunne konstatere at vi fortsetter veksten og bedrer resultatene i selskapet. Mer enn 800 ansatte i 26 land jobber systematisk med å utvikle og forbedre virksomheten og gjøre Benchmark til en enda mer relevant leverandør for oppdrettsselskap over hele verden, sier konsernsjef Trond Williksen.

– Året har startet godt og vi er godt i rute for å levere god vekst for året som helhet. Leveranser til laksenæringen utgjør en viktig del av vår virksomhet, og vi kan konstatere at etterspørselen etter våre produkter er lite påvirket av usikkerheten som forslaget om nye skatteregler har påført norsk oppdrettsnæring, sier Williksen.

Progresjon
– Innen forretningsområdet Genetics har vi sett en betydelig økning i salg fra vår kjernevirksomhet innen laks med utgangspunkt i våre godt posisjonerte operasjoner i Norge og på Island. Vi har også sluttført vårt investeringsprogram i Salten. Det bringer vår globale kapasitet opp til 400 millioner lakserogn årlig; 150 millioner i Norge, 200 millioner på Island og 50 millioner i Chile, sier Williksen.

Trond Williksen. Foto: Trine Forsland

I Chile har Benchmark hatt progresjon i salg for å utnytte investert kapasitet, og virksomheten har oppnådd status som «disease free compartment». Det styrker selskapets attraktivitet i dette markedet og vil potensielt åpne opp for eksport fra Chile til andre markeder.

I genetikkvirksomheten som er rettet mot den globale rekeindustrien, arbeider Benchmark målrettet med å optimalisere genetikken til ulike miljø- og produksjonsforhold i utvalgte markeder.

– Forretningsområdet Advanced Nutrition har hatt et godt første halvår til tross for betydelig motbør i et krevende rekemarked som utgjør mer enn 70 prosent av markedet for våre spesialiserte ernæringsløsninger. Den operative prestasjonen reflekterer en sterk og veldrevet organisasjon som er godt posisjonert til å fortsette fremgangen når det globale rekemarkedet igjen normaliserer deg, sier Williksen.

Kapitalintensivt
Forretningsområdet Health fortsetter progresjonen med økt opptak av selskapets medisinale løsninger for behandling av lakselus i et kvartal med sesongmessig mindre etterspørsel.

– Salget av begge våre medisinale løsninger (Ectosan og Salmosan) er betydelig opp sammenlignet med samme periode for et år siden. Vi fortsetter også vårt arbeid med å gjøre rensesystemet CleanTreat mindre kapitalintensivt og mindre kostbart i bruk for våre kunder, og vi har god progresjon i utviklingen av integrerte løsninger i brønnbåter, sier Williksen.

Benchmark ble notert på Euronext Growth i desember 2022. Basert på tilbakemeldinger fra selskapets aksjonærer, har Benchmark besluttet også å videreføre noteringen på AIM i London inntil videre. En notering ved hovedlisten på Oslo Børs vil bli vurdert som del av strategien for å styrke selskapets posisjon og aksjekurs.