Høy inntjening, men lavere enn forventet fra SalMar

Nyheter
0

SalMar hadde en operasjonell EBIT på 1.262 millioner kroner i første kvartal 2022, opp fra 627 millioner kroner i første kvartal i fjor. Det er noe lavere enn analytikerestimatene på 1.342 millioner kroner.

Det ble slaktet totalt 45.000 tonn i kvartalet. Det gir 28,02 kroner per kg i operasjonell EBIT.

– Våre ansatte har igjen levert imponerende prestasjoner i form av førsteklasses kvalitet på produktene og svært gode operasjonelle og finansielle resultater. Midt-Norge, og spesielt Nord-Norge, rapporterte sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner og aktivitetene på Island viste solide resultater som følge av god prisoppnåelse og stabilt kostnadsnivå, sier Linda Litlekalsøy Aase, som 9. mai i tiltrådte som ny konsernsjef i SalMar, i en melding.

– Rekordhøye laksepriser har også bidratt til det sterke resultatet, den gjeldene markedsituasjonen svekker derimot det finansielle resultatet i segmentet Salg og industri på grunn av prisnivået på kontrakter. Den underliggende driften i kvartalet isolert er bedre enn foregående kvartaler, sier Aase.

Vekst
Over de seneste årene har SalMar tatt betydelige steg for å rigge selskapet for videre bærekraftig vekst langs hele verdikjeden i alle regioner. Dette arbeidet fortsetter med full styrke fremover hvor SalMar har som ambisjon å være ledende både innenfor det tradisjonelle kystnære havbruket, så vel som i oppdrett i mer eksponerte områder både innaskjærs og i åpent hav.

SalMar sitt slakteri på Senja, InnovaNord. (Foto: Steve Hernes).

Som et ledd i sin vekststrategi, lanserte SalMar i første kvartal et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS. Akseptfristen for budet gikk ut i slutten av april hvor det ble mottatt aksept for totalt 52,7 prosent av aksjene i NTS. SalMar er fornøyd med oppslutningen av aksepter, som gjør at NTS vil bli et datterselskap av SalMar ved gjennomføring av tilbudet. Forutsatt at tilbudet gjennomføres, vil SalMar oppfylle tilbudsplikten med et kontanttilbud på de resterende aksjene i NTS i tråd med gjeldene rett.

Høy kontraktsandel
SalMar forventer at det totale utbudet av laks vil være på samme nivå i 2022 som i 2021.

SalMar forventer tilsvarende kostnadsnivå, lavere slaktevolum og en kontraktsandel på rundt 60 prosent i andre kvartal 2022. Kontraktsandelen i andre kvartal er høyere enn normalt som følge av lavere slaktevolum.

Selskapet holder sine tidligere kommuniserte volumanslag for 2022 uforandret. Forventet slaktevolum for Norge er 175.000 tonn, for Island 16.000 tonn og for Skottland 46.000 tonn. Kontraktsandelen for året 2022 er rundt 35 prosent.