Høy fôring legger press på ørretmarkedet

Nyheter
809

Fôrfabrikkene har hatt hektisk aktivtet de siste månedene. Bare i løpet av de fire ukene 31 til 34 solgte fiskefôrleverandørene over 200.000 tonn fôr til laks og ørret.

Den gode tilveksten i sjøen fremheves av mange observatører som en nøkkelårsak til det tunge prisfallet vi har sett på seinsommeren. Fiskens apetitt er god, den vokser og trives – og biomassen øker.

Det gjelder særlig ørreten.

Vesentlig mer
Ifølge Akvafakta ble det solgt 202.908 tonn tørrfôr til laks og ørret i ukene 31 til 34. Det er høysesong for utfôring og tilvekst i sjøen nå.

Mens fôrsalget for laks er opp 12 prosent så langt i år mot samme periode i fjor, har ørretfôringen økt med 33 prosent. Dette tyder på at det kommer til å bli vesentlig mer ørret å selge i månedene fremover.

Og ørretmarkedet er allerede under press.

Spotpriser
Ifølge eksportstatistikken fra Norges Sjømatråd var gjennomsnittlig eksportpris (inkludert eksporthonorar, levert den norske grense – red.anm.) for ferskpakket ørret med hode 49,99 kroner i uke 35. Til sammenligning var lakseprisen samme uke 55,52 kroner.

Det er verdt å merke seg at eksportprisen ikke skiller mellom spot- og faste kontraktpriser. Spotprisene ligger nå vesentlig lavere enn kontraktprisene.

Det viktige EU-markedet, ledet av foredlings- og transittlandet Polen, kjøpte ørret til eksportpriser mellom 45 og 46 kroner kiloet i uke 35.

Prisene senkes av økt slakt og salgsaktivitet. Så langt i år har norske eksportører solgt 19 prosent mer ørret enn på samme tid i fjor, viser eksportstatistikken. Totalt er det eksportert 21.810 tonn fersk ørret i år. I tillegg kommer 4.230 tonn fryst ørret med hode og 3.108 tonn fryst hodekappet ørret.