Høy etterspørsel gjør at emisjonen i Icelandic Salmon blir større enn planlagt

Nyheter
469

Selskapet øker pengeinnhentingen fra 432 millioner til cirka 500 millioner kroner.

Gårsdagens emisjon ble fulltegnet på under tre timer. Icelandic Salmon, tidligere kjent som Arnarlax, møtte «sterk interesse fra institusjonelle investorer av høy kvalitet, og ble flere ganger overtegnet». Nå har styret i selskapet besluttet å øke størrelsen på primærtilbudet i den Private Plasseringen fra 432 millioner til 500 millioner kroner.

Den private plasseringen består etter denne økningen av et samlet tilbud på opptil 5.629.344 aksjer, bestående av et primærtilbud på opptil 4.347.826 nye aksjer i Icelandic Salmon som gir et bruttoproveny til selskapet på cirka 500 millioner kroner  og et sekundærtilbud på opptil 1.281.518 eksisterende aksjer fra enkelte eksisterende aksjonærer, tilsvarende et proveny på cirka 147 millioner kroner, skriver storeier SalMar i en børsmelding onsdag mogen.

Icelandic Salmon har til hensikt å benytte nettoprovenyet fra primærtilbudet i emisjonen til å finansiere vekst og utvikling av Icelandic Salmons verdikjede innen eksisterende beholdning av lisenser, herunder investering i å utvide smoltkapasitet, oppgradere prosesseringsfasilitet (i Bíldudalur), oppdrettsutstyr, varemerke-initiativer og oppbygning av biomasse.

Tilbudsperioden i den private plasseringen vil avsluttes i dag, 14. oktober ved børsens stengetid, klokken 1630.

DNB Markets opptrer som Sole Global Coordinator og Tilrettelegger og Arctic Securities og Arion Banki opptrer som tilretteleggere i forbindelse med den private plasseringen. Advokatfirmaet Thommessen er engasjert som juridisk rådgiver til Icelandic Salmon og Wikborg Rein Advokatfirma er engasjert som juridisk rådgiver til tilretteleggerne.