Høy etterspørsel for AKVA group: Ordrereserven rundet 1,4 milliarder

Nyheter
1319

AKVA group så omsetningen i årets første kvartal svulme opp til 589 millioner kroner, støttet av en EBITDA på 59 millioner kroner. Nettoresultatet endte på 24 millioner kroner.

Selskapet melder tirsdag kveld om høy ordreinngang. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven 1,43 milliarder kroner, drevet av blant annet ASA Nordic, Helgeland Plast og Sperre.

«Vi har opplevd fortsatt høy markedsaktivitet i alle regioner og segmenter. Ordreinngangen i første kvartal 2018 var 639 millioner kroner», skriver AKVA group i sin kvartalsrapport.

Les også: AKVA group kjøper Egersund Net for 750 mill

Doblet
Virksomheten i Europa og Midtøsten mer enn doblet inntektene fra første kvartal 2017, med kunder i Skottland og Russland som sentrale bidragsytere.

Både AKVA Group Software og Wise Solutions Ehf avsluttet kvartalet med sterkere marginer og EBITDA sammenlignet med samme kvartal i fjor. AKVA group gjennomfører for tiden en strategisk evaluering av Wise Solutions Ehf med sikte på å realisere potensialet i virksomheten går fremover. Det er ikke gjort noen konklusjoner ennå, opplyser AKVA group.

Tilstedeværelse
Innen landbasert teknologi går det tregere. Det lave ordreinntaket i kvartalet var en funksjon av at noen prosjekter har presset seg ut i tid. Inntektene øker etter hvert som prosjekter i ordreboken begynner å bli levert og marginer har forbedret seg i forhold til samme kvartal i fjor.

«Aktiviteten i det nordiske merdbaserte segment og service fortsetter å være god. Markedsforholdene i Chile forventes å forbli gunstige og vi har implementert forbedringer i operasjon og produktportefølje, som videre styrker vår konkurranseposisjon og tilstedeværelse i dette markedet. Lakseproduksjonen forventer vekst i Øst-Canada og Island, og vi er i ferd med å posisjonere oss bedre for å delta i forventet vekst i disse markedene», skriver AKVA group videre.