Høy dødelighet på laksesmolt og sjøørret fra Hardanger- og Sognefjorden

Nyheter
0

Havforskningsinstituttet (HI) har gjort trålundersøkelser i fjordene for å beregne dødelighet forårsaket av lakselus på vill, utvandrende laks.

Undersøkelsene viste at over 30 prosent av den undersøkte laksesmolten døde som følge av lakselus i Hardangerfjorden og Sognefjorden. Sjøørrett som ble fanget i ruser hadde enda mer lus enn laksen, skriver Mattilsynet i en melding.

Hvert år overvåker HI lakselusens påvirkning på villfisk i fjorder, elver og produksjonsområder på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Høy dødelighet fra Rogaland til Trøndelag
Grovt sett har HI vurdert at lakselusen forårsaker høy dødelighet fra Rogaland til Trøndelag. I Boknafjorden, Nordfjord og Romsdalsfjorden som er undersøkt med trål, er dødeligheten estimert til å ligge mellom 10 og 30 prosent.

I sør ble det funnet lite lakselus på fisk, og det ble funnet mindre lakselus i Nord-Norge.

Det er krav om lave lusenivå i oppdrettsanlegg for å forhindre at vill laksesmolt som er på vei ut fra elvene blir påvirket av lusen.

– Til tross for stor innsats fra oppdretterne og hvor de har lykkes i å ha lave nivåer i anleggene sine, har den totale smitten likevel vært høy. Det skyldes at det står mye fisk i oppdrettsanleggene, skriver Mattilsynet.

Sjeldent lusefri utferd i vest
Dersom smittepresset i fjordene og langs kysten er lavt i perioden når laksesmolten vandrer, kan den komme seg ut i havet med lite lus, skriver HI på sine nettsider.

– På Vestlandet er det dessverre mange år siden dette skjedde sist. På tross av at en rekke tiltak er iverksatt fra næring og myndigheter, ser vi foreløpig ingen tydelig forbedring, sier Ørjan Karlsen, leder for lakselusforskning på HI.

Sjøørretsmolt med bevegelige lus. Arkivfoto: iLaks

I motsetning til laks, oppholder sjøørret seg i fjord- og kystområdene hele sommeren. Det gjør den enda mer utsatt for lakselus enn villaksen som «bare» svømmer gjennom lusebeltet, skriver HI.

– Mengden lus som vi har sett i år, betyr dessverre at dette sannsynligvis går hardt utover sjøørreten. Dette ser ut til å gjelde de aller fleste av de undersøkte områdene på Vestlandet og Midt-Norge, sier Karlsen.