Hopland trekker seg som Sekkingstad-sjef. Han erstattes av Bård Sekkingstad

Nyheter
0

Even Hopland har varslet styret om at han vil fratre sin stilling som konsernsjef i Sekkingstad-gruppen. Styret er «meget tilfreds» med at Bård Sekkingstad vil overta jobben.

Endring av ledelse i Sekkingstad-gruppen vil finne sted med virkning fra 1. mars. Det er samtidig inngått avtale med Even Hopland om at han skal ivareta ledende oppgaver i konsernet i en overgangsperiode.

– Styret vil takke Even Hopland for hans bidrag til den positive utvikling av konsernet under hans ledelse. Vi hadde ønsket å ha med Even videre, men har full respekt for hans valg, sier styreleder Frode Blakstad i en melding.

– Jeg vil benytte anledningen til takke kollegaer, eier og styret for stor tillit og spennende år sammen. Fremtiden til Sekkingstad-gruppen er full av muligheter, sier Even Hopland.

100 åring
Sekkingstad vi i løpet av 2023 feire sitt 100 års jubileum med en større markering i september.

– Jeg gleder meg til å lede selskapet i jubileumsåret. Vi er en sprek 100 åring, og har mange spennende prosjekter som skal realiseres i den nærmeste fremtid, sier Bård Sekkingstad.

F.v. Bård Sekkingstad og Eirik Ordemann Knappskog. Foto: Sekkingstad

Ny stilling
Samtidig med at Bård Sekkingstad overtar som CEO, vil nåværende CFO, Eirik Ordemann Knappskog, gå inn i en ny stilling som operativ leder/COO for tradingvirksomheten i konsernet.

– Det er med stor tilfredshet vi registrerer at de beste kandidatene til ledende stillinger i konsernet, finnes i egen organisasjon, sier Bård Sekkingstad.

Sekkingstad-gruppen, eid av Trient, er en av Norges største frittstående eksportører av laks. Konsernet har i tillegg betydelig aktivitet innen slakting og videreforedling av laks i Norge og Danmark. Konsernet betjener regelmessig mer enn 350 kunder i 80 land.