Holmøy bygger 26 meter lang servicebåt hos FMV

Nyheter
0

Holmøy-konsernet har kontrahert et avansert og fleksibelt service-fartøy hos Fitjar Mekaniske Verksted (FMV). Designet har betegnelsen FMV W27M «Bjarkøyklassen». Fartøyet, som får byggenummer 60, har hoveddimensjoner LxBxD 26,40 x 12,50 x 4,75 meter, og innredes for totalt seks personer.

Designet ble utviklet i 2023, og FMV60 blir det tredje fartøyet i denne klassen. Fartøyet er spesielt tilpasset arbeidsoppgaver for Eidsfjord Sjøfarm, og det er følgelig lagt vekt på funksjonalitet og kapasitet for et bredt spekter av oppdrag. Videre er det stort fokus på gode mannskapsfasiliteter. Driftskostnader og miljøaspekter er vel ivaretatt med en skrogform optimalisert for økonomifart på om lag ni knop og batteripakke på 920 kWh, fremgår det av en pressemelding.

Fartøyet bygges komplett på Fitjar og leveres i september 2025.

– Med dette avanserte servicefartøyet fra Fitjar Mekaniske Verksted tar vi et stort skritt fremover i å effektivisere våre operasjoner. Kapasiteten og funksjonaliteten til servicefartøyet, spesielt tilpasset for våre oppgaver, vil være en betydelig ressurs for Eidsfjord Sjøfarm. Vi legger stor vekt på å skape gode og trygge arbeidsplasser for våre ansatte, dette fartøyet er intet unntak. Med moderne utstyr og teknologi, fokuserer vi på å sikre et godt arbeidsmiljø om bord, sier Roger Simonsen, daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm, i en pressemelding.

Gjennom lokalt eierskap har Holmøy fra 1973 bygget opp ett av Norges største sjømatkonsern som i dag utgjør Holmøy Maritime. Hovedaktivitetene er fangst av hvitfisk og reker, samt oppdrett av laks. Gjennom fire moderne fiskefartøy og havbrukstillatelser i seks kommuner sørger 350 ansatte for at det hvert år produseres hele 45.000 tonn sjømat, hvorav om lag halvparten fra oppdrett. Hovedbasen er på Holmen i Sortland kommune. Her har konsernet blant annet et moderne serviceanlegg for fiskefartøy, inkludert dypvannskai og fryseterminal. Konsernet satser, og nylig ble også et state-of-the art lakseslakteri tatt i bruk.

Verftsdirektør Hugo Strand, som selv er Vesteråling, er svært glad for å ha fått tilliten.

– Holmøy er et konsern som både kan fisk og fartøy, og jeg ser fram til å utvikle og bygge et servicefartøy som vil bidra til konsernets målsetning med å skape ren, sunn og klimavennlig mat.