Holdingselskapet har over en halv milliard i gjeld

Nyheter
0

Atlantic Sapphire-gründerne Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik girer opp med lånte penger – i egne laksekonsesjoner.

Fjoråret ble imidlertid magert for oppdretterduoens holdingselskap Alsco. Omsetningen falt med 55,2 prosent – til 84,4 millioner kroner. Resultat før skatt ble syv millioner kroner, en reduksjon på 85,2 prosent fra 2021.

«Nedgang i omsetning og resultat skydles mindre fisk som ble solgt fra datterselskapet Prophylaxia, nedskriving av konsernets finansielle omløpsmidler og høyere finanskostnader. De høyere finanskostnadene forklare med at Prophylaxia kjøpte biomasse i auksjonen som ble avholdt av staten i september 2022. Totalt kjøpte konsernet konsesjoner for 241.927.400 kroner», heter det i årsberetningen.

«Konsernet venter allerede i slutten av 2023 å nå full produksjon på lisensene kjøpt i auksjonen», står det videre.

Usikkerhet
I kroner og øre er Prophylaxia dermed den ubestridt største satsingen til Løvik og Andreassen.

«Markedsutsiktene for selskapene de neste årene er gode. Det begrunnes med god underliggende drift i selskapets datter- og tilknyttede selskaper. Det er knyttet noe mer usikkerhet rundt selskapets markedsbaserte omløpsmidler og fremtidige verdier av disse», medgir styret.

De markedsbaserte omløpsmidlene er selskapets aksjer i Atlantic Sapphire.

For å finansiere virksomheten, og ikke minst kjøp av konsesjoner, har Alsco akkumulert 282,5 millioner kroner i pantesikret gjeld, hvorav 31,5 millioner kroner er klassifisert som kortsiktig.

Total gjeld er 511,4 millioner kroner. Denne sikres av pantsatte verdier for 438,6 millioner kroner, hvorav det viktigste er konsesjoner (241,9 millioner), eiendommer (32,9 millioner), varelager (74,5 millioner) og fordringer (84,4 millioner). Markedbaserte aksjer er kun pantsatt for 970.000 kroner.

Den bokførte egenkapital var ved årets utgang 95,1 millioner kroner.

Nedskriving
De markedsbaserte aksjer utgjorde 78,1 millioner ved årsskiftet, men har falt betydelig i verdi den siste tiden.

«Markedsbaserte aksjer er bokført til markedsverdi. Årets nedskriving av børsnoterte aksjer utgjør kr. 20.494.419. Aksjene har en betydelig verdireduksjon på over MNOK 50 siden balansedagen. Denne kursnedgangen vil ikke ha betydning for selskapets/konsernets evne til videre drift. Selv med en negativ regnskapsmessig effekt som dette, vil konsernets underliggende verdier være intakt», fremgår det av notene.

Investeringsselskapets 10.427.344 aksjer i Atlantic Sapphire har mandag morgen en verdi på 25 millioner kroner.

Alsco sitter forøvrig på flere eiendomsselskaper, herunder Brønnveien 1A, Oldschool, Villabyen og, mer eksotisk, 25 prosent av UAB Air Hotel, like ved i Kaunas flyplass i Litauen.

UAB Air Hotel, Kaunas. Foto: UAB

Alsco er eid av de mangeårige forretnignspartnerne Bjørn-Vegard Løvik og Johan E. Andreasssen, gjennom B & J & J Holding (36,5 prosent), JEA Invest (36,5 prosent) og Villa Group Invest ANS (27 prosent).

Det er satt av et utbytte på 168.510 kroner for regnskapsåret 2022.

Alsco 2022 2021 Endring
Omsetning 84,4 188,3 -55,2 %
EBIT 13,1 37,2 -64,8 %
Resultat før skatt 7,0 49,2 -85,8 %
Driftsmargin 15,5 % 19,8 %
Alle tall i millioner kroner