Hofseth BioCare utvider for 110 millioner kroner

Nyheter
945

De ansatte ved Hofseth BioCares fabrikk i Midsund i Møre og Romsdal får flere tusen nye kvadratmeter å boltre seg på når et nytt bygg står ferdig i september.

– Den totale investeringen for å realisere det nye bygget, inkludert prosessutstyr, blir i overkant av 110 millioner kroner, sier konserndirektør for drift Karl Inge Slotsvik til iLaks.

Hofseth BioCare utvikler kosttilskudd og ferdigvarer fra ferskt lakseavskjær, og fabrikken i Midsund er på 1.050 kvadratmeter. Når det nye bygget er ferdig, vil det få en grunnflate på 2.200 kvadratmeter. Produksjonsarealet på nybygget blir på cirka 4.000 kvadratmeter fordi det blir to etasjer på nesten hele bygget.

Karl Inge Slotsvik. FOTO: Hofseth BioCare

– Så etter utvidelsen vil vi ha disponibelt over 5.000 kvadratmeter med produksjonsareal, sier Slotsvik.

Av prosessutstyr installerer selskapet blant annet en ny spraytørke samt ny teknologi for å forbedre eksisterende produkter. Dette mener Slotsvik vil hjelpe selskapet til å optimalisere produktflyten i fabrikken, og gjøre de mer effektive. Når spraytørken er på plass denne uken, vil vegger og tak tettes i det 17 meter høye bygget.

– Høyden trengs for å få inn spraytørken, som krever mye høyde, forklarer Slotsvik.

Fabrikken vil også få på plass et nytt laboratorium på 150 kvadratmeter, som skal drive prosesskontroll, og inngå i bedriftens forskningsprogram. Det blir også investert i omfattende varmegjenvinningssystemer på prosessutstyr.

– Overskuddsvarme fra prosess vil bli brukt til oppvarming av inn-luft til tørke samt oppvarming av lokalene, sier Slotsvik.

I tillegg skal produksjonslinjene oppgraderes og automatiseres fra dagens fabrikk, mens det også utvides kapasitet og fleksibilitet på pakking av produktene for å møte markedsbehov.

– Vi forbereder områder for ytterligere utvidelser av kapasitet samt areal for prosessutstyr som vi trenger for den videre utviklingen vi har planlagt på våre produkter, avslutter Slotsvik.